Lokalna Akademia CISCO

przy ZSP nr 3 w Końskich

Get Adobe Flash player

Kurs CCNA Routing & Switching składa się z 4 modułów.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące tematów jakie omawiane są w ramach poszczególnych części kursu:

 

CCNA1 Wprowadzenie do sieci komputerowych:

Poznawanie sieci

Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego

Protokoły i komunikacja w sieci

Dostęp do sieci

Ethernet

Warstwa sieciowa

Warstwa transportowa

Adresacja IP

Podsieci IP

Warstwa aplikacji

To jest sieć

 

CCNA2 Podstawy rutingu i przełączania:

Wprowadzenie do sieci przełączanych

Podstawowe idee i konfiguracja przełączania

Sieci VLAN

Koncepcje routingu

Routing między sieciami VLAN

Routing statyczny

Routing dynamiczny

Protokół OSPF jednoobszarowy

Listy kontroli dostępu

DHCP

Translacja adresów dla IPv4

 

CCNA3 Skalowanie sieci komputerowych:

Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych

Redundancja w sieciach LAN

Agregacja łączy

Sieci bezprzewodowe

Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego

OSPF wieloobszarowy

EIGRP

Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP

Obrazy IOS i licencjonowanie

 

CCNA4 Dostęp do sieci rozległych:

Hierarchiczne projektowanie sieci

Przyłączanie do sieci WAN

Protokół PPP

Protokół Frame Relay

Translacja adresów IPv4

Rozwiązania szerokopasmowe

Połączenia site-to-site

Monitorowanie sieci

Postępowanie awaryjne w sieci

© 2012 - 2020 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich